Ozsváth János, egykori intézményvezetőnk gondolatai:

Elsődleges feladatunknak azt tartjuk, hogy Tiszafüred református identitású intézményeként biztosítsuk a szülőknek, hogy keresztelési fogadalmukhoz híven ne csak hitben nevelhessék, hanem hitben neveltethessék gyermekeiket. Természetesen intézményünk nyitott más felekezetű családok számára is, amennyiben azonosulni tudnak nevelési, oktatási célkitűzéseinkkel. Nevelőmunkánk célja az evangéliumi hit és erkölcs szellemében való nevelés. Ennek jegyében ösztönözzük tanulóinkat az önálló gondolkodásra, a kezdeményezőkészségre, ugyanakkor tudatosítjuk bennük kötelességeiket is.

Oktatási feladatainkat életkori sajátosságokhoz és egyéni adottságokhoz illesztett korszerű ismeretanyag közlésével, magyar és református kulturális kincsünk örök értékeinek tanításával valósítjuk meg. Célunk elsődlegesen a stabil alapkészségek kialakítása, a tanulási szokások, az önművelési igény megalapozása.

Diákjainkat felkészítjük a továbbtanulásra. Tanulóinkat iskolaválasztásuknak megfelelően segítjük a felkészülésükben.

Intézményünkben művészeti nevelés is folyik 2 művészeti ágban. Képző-és iparművészeti ágon kerámia, tűzzománc és festészet tanszakra, táncművészeti ágon társastánc tanszakra járhatnak tanulóink.

Fenntartónk a Tiszafüredi Református Egyházközség Presbitériuma, mely szorosan együttműködve teljes szívvel és lélekkel támogatja céljaink megvalósulását.

A magas színvonalon folyó szakmai munka, a változatos oktatási módszerek, tanulási technikák bevezetése, a KIP alkalmazása, a mezőgazdasági-és életvezetési ismeretek tantárgy bevezetése, a tehetséggondozás, az egyéni törődés, odafigyelés, az intézményben dolgozók áldozatos munkája, a legkorszerűbb oktatási feltételek megléte meghozta a gyümölcsét. Az új tanévben 46 elsős tanuló kezdte meg nálunk általános iskolai tanulmányait, óvodánkban pedig 100 kisgyermek 4 csoportban.

Bevezettük a nívócsoportos oktatást, ami reményeink szerint nagyban megkönnyíti az azonos tempóban haladó gyerekek fejlődését, fejlesztését.

Lektor segíti az angoltanárok munkáját és hozzájárul ahhoz, hogy a tanulóink minél jobban megtanuljanak angolul. A saját anyanyelven beszélt nyelv segíti majd a gyerekeket az élőbeszéd jobb megértésében, a kiejtés és a társalgás magasabb szintre emelésében.

Munkánk eredményességét a családokkal való szoros együttműködés garantálja. Éppen ezért a szülői közösséget mindenről tájékoztatjuk és minden lehetséges tevékenységbe bevonjuk. Hiszem, hogy ez a jövőben is így lesz, mert oktató, nevelő munkánk csak így ér célt, ha szülő, gyermek és pedagógus maximálisan együtt tud működni, támogatják egymást.


 

X