Ismét elnyertük az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet

Iskolánk 2020 tavaszán adott be újabb pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím ismételt elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Bán Zsigmond Református Általános Iskola, AMI és Óvodát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Bázisintézményi címmel rendelkező intézményként küldetésünk, hogy segítsük az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelését. Készek vagyunk megosztani a már működő jó gyakorlatainkat, helyet és lehetőséget biztosítunk műhelymunkák, bemutatóórák, szakmai napok, KIP-es módszer bemutatására. Bázisintézményi tevékenységünkkel katalizáljuk a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítjük a POK által biztosított pedagógiai- szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést. Kiválasztott intézményként nyitottak vagyunk arra, hogy szakmailag támogassuk a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő- oktató munka eredményességét.  Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

  • Mezőgazdasági és életvezetési ismeretek jó gyakorlatunk módszertanilag változatos tantárgy. Egyéni és csoportmunkák, IKT- eszközök, KIP-es módszer, generációk közötti párbeszéd, kutatómunkák, intézménylátogatások, tanulmányi kirándulások, terepmunkák teszik változatossá, érdekessé a tantárgyat tanuló és pedagógus számára egyaránt.

  • A megvalósítás tanórákon, tanórán kívüli foglalkozások, osztálytermi illetve tankerti keretekben történik. A jó gyakorlat a munkára neveléssel, alkotói tevékenységgel, felelősségtudat kialakításával, a környezettudatos magatartás kialakításával az önálló életre neveléssel az egész életen át tartó tanulás kialakulását is fejleszti.

Kapcsolattartó:          Pintér Zsuzsanna

                                    Telefon: +36/30/ 4320479

                                    Email: pyzsu81@gmail.com

 
Elnyertük az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet

Iskolánk 2017. január végén adott be pályázatot az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére. A Pedagógiai Oktatási Központ (POK) és a bíráló bizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese intézményünk pályázatát elfogadta, és a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodát érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére.
Bázisintézményi címmel rendelkező intézményként küldetésünk, hogy segítsük az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelését. Készek vagyunk megosztani a már működő jó gyakorlatainkat, helyet és lehetőséget biztosítunk műhelymunkák, bemutatóórák, szakmai napok, KIP-es módszer bemutatására. Bázisintézményi tevékenységünkkel katalizáljuk a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítjük a POK által biztosított pedagógiai- szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.
Kiválasztott intézményként nyitottak vagyunk arra, hogy szakmailag támogassuk a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő- oktató munka eredményességét.  

X