Áldás Békesség!

 A Bán Zsigmond Református Óvoda 1997-ben különálló intézményként alakult párhuzamosan a Bán Zsigmond Református Általános Iskola megalakulásával. A tiszafüredi reformátusság korábban nem rendelkezett óvodával.

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket.”

(Márk 10.14)

Az óvoda sajátos arculatát a keresztyén humanizmus és a művészetek határozzák meg. Az óvoda programjának átdolgozása során a nevelőtestület megfogalmazta azt, hogy eddigi munkánkra, hagyományainkra fog építeni, ezt kívánja nívósabbá, gazdagabbá, árnyaltabbá tenni, részeibe új elemeket beépíteni. Legfontosabb feladatuknak a keresztyén értékek közvetítését tekintik, melyhez szorosan kapcsolódik a magatartási, viselkedési szokások alakítása.

Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Óvodavezető

Az óvoda épülete megújult, folyamatosan bővül, környezete egyre szépül. Az intézmény rendelkezik a kor színvonalának megfelelő, funkcionálisan, térben is elegendő épülettel, kiszolgáló helyiségekkel. Az épületegyüttes Tiszafüred központjában van, könnyen megközelíthető, a természet szépségeit bokrosítással, virágok telepítésével, gondozásával idézzük meg. Korszerű udvari játékainkkal lehetőséget biztosítunk a gyermekek nagymozgásának és a mesei képzelet fejlesztésére. A négytornyú favárunk egyedi tervezésű, alatta ütéscsillapító talaj van. Az udvar betonozott és füves területtel is rendelkezik, így biztosítja a gyermekek számára sáros időben is a játék és a szabad levegőn tartózkodás lehetőségét.

Az óvoda a gyermekek gondozásához, neveléséhez minden feltétellel ellátott és tágas. Mára már négy csoportszobával, külön öltözővel és mind a négy csoport számára különálló mosdóval rendelkezik. A különböző helyiségeket folyosók kötik össze, s a kialakított háromszögekben irodahelyiség, illetve gyermekétkező van.

A kisgyermek első találkozása az új környezetével igen fontos állomása az óvodai életének. Olyan feltételek megteremtéséről kellett tehát gondoskodnunk, amely számukra érzelmi biztonságot nyújt, otthonos, de mégis más. a játékeszközök és lehetőségek elengedhetetlen feltételei a személyiségük fejlődéséhez, ezért igyekszünk minél több fejlesztő játékot biztosítani számukra. Törekszünk a szerepjátékokhoz, dramatikus játékokhoz és a bábozáshoz szükséges játékeszközök maximális megteremtésére. Az esztétikus környezet a felnőtt és a gyermek számára is meleget sugárzó, szép, igen fontos nevelési eszköz, így alakítjuk ki a gyermekek környezetét is.

Óvodánk négy vegyes életkorú csoporttal működik, ahová 100 gyermek jár. A távolabbról járó kisgyermekek szállítását az intézmény a saját buszaival oldja meg, így mindenkinek lehetősége van megközelíteni az óvodát, bármilyen távol lakik. A nevelőtestület összetétele mára már stabilnak mondható. Beszédhibás gyermekeinkkel heti négy órában logopédus foglakozik, az SNI gyermekek ellátását pedig szükség estén a fogyatékosság típusától függően külső, szakirányú pedagógus segíti. A tehetséges gyermekek fejlesztésére is nagy gondot fordítunk.

Munkatársi kapcsolataink alapja a kölcsönös tisztelet és szeretet. Gyermekeinket ugyanis csak akkor tudjuk jól és helyesen nevelni, ha látják ennek a kölcsönös tiszteletnek és elfogadásnak a kisugárzását. Az óvónőknek, dajkáknak egyaránt sugározniuk kell a szeretetet, a támaszt, a segítséget, hogy a kisgyermekek megkapják azt az érzelmi biztonságot, amire szükségük van. Óvodai nevelésünk célja 3-6-7 éves gyermekeink személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztésével Istenét ismerő, szüleit tisztelő, a keresztyén értékeket belsővé érlelő gyermekek nevelése, akik fogékonyak a természeti-társadalmi értékek befogadására, védelmére és tisztelik múltunkat, embertársaikat.

A művészeti nevelésre különös gondot fordítunk. Óvodánk a művészetek előszobája is. Ovigaléria kiállításokon, ovi hangversenyeken, néptánc foglalkozásokon fedeztetjük fel és mutatjuk meg gyermekeinknek a mozgás, a zene, a képző-és iparművészet értékeit. Mindamellett, hogy egy óvodás gyermek legfontosabb tevékenysége a játék, az idejáró kisgyermekek többféle tehetséggondozó foglalkozás közül választhatnak: népi játék, néptánc előkészítő foglalkozás, környezetvédelmi „zöld” csoport”, vitamintorna, angol nyelvi előkészítő, ”Okoska” csoport, melyen a logikus gondolkodást fejlesztjük a táblajátékok segítségével.

Iskolánk angol- magyar kéttanítási nyelvű oktatását készítjük elő óvodánkban, játékos angol nyelvi foglalkozások szervezésével. Óvodánkban az angol nyelvi foglalkozásokat 2007. szeptember 1-én indítottuk azzal a céllal, hogy az idegen nyelv fejlesztése óvodás, kisgyermek korban hasonlít az anyanyelv elsajátításához azaz, nem egy tudatos tanulási folyamat. Fontosabbnak tartottuk a nyelvhasználatot, mint a nyelvtanilag pontos kifejezést. Hisszük hogy, korai idegen nyelvi fejlesztés a gyermek későbbi boldogulása során sok előnnyel járhat. Egy kisgyermeknek, az óvodában elkezdeni a nyelvet tanulni, az jó játék.  Hamar rájöttünk mennyire hatékonyak a kisebb létszámú csoportokban vezetett nyelvi foglalkozások. 8-10 fős csoportokat alkotva folytattuk a fejlesztést (kezdő, haladó).  Gyermekeink érdeklődve, kényszer nélkül, spontán sajátíthatják el az angol szavakat.  3 éves kortól részt vehetnek angol foglalkozásokon, melyet angol szakos tanító és anyanyelvi lektor vezet. Témái: évszakok, ünnepek, színek, számok, tárgyak, állatok, dalok, mondókák, körjátékok, társasjátékok. A fejlesztéshez szinte minden alkalommal használják az IKT eszközöket, különösen a projektort. Az óvoda három éve után kb. negyedikes szókinccsel rendelkeznek gyermekeink. Óvodásaink szabad játék során önállóan kezdeményezik az angol dalok éneklését, mondókák mondogatását.

Bátrabban, ösztönösebben szólalnak meg azok a gyerekek angolul, akik már kisgyermek korban találkoznak az idegen nyelvvel.

Fontos számunkra az iskolára való alapos felkészítés!

Egyedülállóan jól működik intézményünkben az óvoda-iskola átmenet programja. Gyakran meglátogatnak bennünket a leendő elsős tanító nénik, ezzel is megkönnyítve a nagycsoportos gyermekek számára az iskolakezdést. Évente két alkalommal tartanak a szülők számára tájékoztató szülői értekezletet, egyszer az iskolaérettségről tanítói szemmel, egyszer pedig a tankönyvekről, az iskolai életről, a tanítási módszerekről. A tavaszi időszakban” Sulikóstoló délelőttök” keretében gyermekeinket és szüleiket fogadják, ahol bepillantást nyerhetnek az iskola életébe.

Óvodánk egy-egy nevelési évének programja rendkívül gazdag. Számos közös alkalmat szervezünk a szülőkkel, tanítókkal, mind a református gyülekezettel együtt. Rendezvényeink az egyes évszakokhoz, egyházi ünnepkörökhöz, városi eseményekhez vagy az óvoda életében bekövetkezett változásokhoz kapcsolódnak. A felsorolás teljes igénye nélkül rendezünk szüreti mulatságot, őszi vásárt, „mesetárat”, adventi gyertyagyújtást, mikulást, karácsonyi játszóházat, karácsonyi ünnepséget, farsangi kupát, farsangot, hazafias ünnepet, anyák napját. Óvodásaink évente több alkalommal szerepelnek a gyülekezet előtt: az adventi időszakban egy vasárnap délelőttön, majd Anyák napján ők köszöntik a gyülekezet nőtagjait szintén istentisztelet keretében. Tavasszal és nyáron szorgalmasan vesznek részt az iskolakert munkálataiban, gyümölcsök leszedésében (földieper, málna, ribizli), amelyet utána el is fogyasztanak. Az iskolabusz segítségével minden csoport szervez őszi és tavaszi kirándulást, de gyalogosan is sokat sétálunk a templomkertbe vagy a városi piacra, tűzoltóságra, számukra szervezett rendezvényekre. Gyermekeink rendszeresen részt vesznek a városi mesemondó versenyesen, a gyülekezeti bibliai történetmondó versenyen, szép sikereket érnek el, dobogós helyezéseket hoznak rajzpályázatokról, matematika-és egyéb versenyekről.

A szülők aktív és együttműködő részesei óvodai életünknek. Kívánjuk, hogy elégedettek legyenek intézményünkkel, ahol igyekszünk Istentől áldott, szeretetben gazdag óvodás és majdani iskolás éveket biztosítani a gyermekeik számára.

Tovább olvasom

Kukkantsanak be az Óvodánk mindennapjaiba

Játékos nevelés, élményközpontú napok, hitéleti oktatás, zenei nevelés jellemző a napjainkra.

Play Video
Botley és Scottie Go! az intézményünkben

Botley és Scottie Go! az intézményünkben

Bővítettük robotika parkunkat, amelyet már második félévtől használhatnak óvodásaink és iskolásaink egyaránt mind a székhelyintézményben, mint pedig a tagintézményeinkben. A…
Mesetár 2022

Mesetár 2022

XVII. Mesetár – 2022 Búzavirág csoport: A lókötő róka https://www.youtube.com/watch?v=AKTcxVNHdbM Fecske csoport: A vityilló https://www.youtube.com/watch?v=fcqV0WjJsEw Napocska csoport: Répamese https://www.youtube.com/watch?v=BO3a8dRzuqg Katica…
X