„A nyelvtudás a bölcsesség kapuja.” 
(Roger Bacon)
„Knowledge of languages is the doorway to wisdom.”
(Roger Bacon)

Iskolánkban nagy hangsúlyt fordítunk a tanulók idegen nyelv ismeretének elmélyítésére. Minden gyermek a saját képességeinek megfelelően sajátíthatja el az angol nyelvet és fejlesztheti nyelvi készségeit.

At our school, we place great emphasis on deepening students’ knowledge of foreign languages. Each child can learn English and develop their language skills according to their own abilities.

Tanulóink 6.- és 8. évfolyamon többek között angol nyelvből is vizsgát tesznek félévkor és a tanév végén is, melynek legfőbb célja a szóbeli kifejezőképesség és a nyelvhasználat fejlesztése.

Our pupils in Grade 6 and Grade 8 take an exam in English at the end of both the first and the second semester, with the main aim of developing their oral expression and language use.

Támogatjuk azon tehetséges tanulóink előrehaladását, akik az általános iskolai tanulmányaik alatt szeretnének nyelvvizsgát tenni.

We support the development of talented students who would like to take a language exam during their primary school studies.

A két tanítási nyelvű tagozaton tanuló diákok idegennyelvi tanulmányait egy anyanyelvi lektor is segíti, akinek tanórái legfőképp a kommunikációra és a nyelvhasználatra épülnek.

Our pupils in the bilingual section are also supported in their foreign language studies by a mother tongue tutor whose lessons focus on communication and language use.

Számunkra fontos, hogy iskolánk tanulói az angol nyelv elsajátítása mellett megismerkedjenek az angolszász kultúrával és hagyományaival. Ezáltal a gyermekeknek lehetőségük van különböző versenyeken is részt venni, amelyek az angliai tradíciókra épülnek.

It is important for us that students learn English and learn about the English-speaking culture and traditions. This gives children the opportunity to take part in various competitions based on English traditions.

Beszámolók

Munkatervek

X