Művészetoktatás

 

Az iskola a művészeti nevelés sajátos módszereivel olyan személyiségeket, kíván kibocsátani, akik a mindennapokban harmóniára törekszenek. Igényük van az önművelésre, önállóságról, öntevékenységről és magas fokú együttműködésről tesznek tanúbizonyságot. A kulturált viselkedés szabályait betartják, és igényük van arra, hogy másokkal is betartatják.

 

A nevelésben nem választható szét az egyéni személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés, ezért a két területet egységben látjuk, és a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok is ezt a szemléletet tükrözik.

Ennek a törekvésnek az a célja, hogy a közös művészeti élmény is az öröm forrása legyen, hogy a közös élmények erősítsék személyiségüket.

 

Az intézmény tanszaki kínálata (főtárgyak szerint):

    - Képző- és iparművészeti ágon: képzőművészeti, festészet, fotó-videó, tűzzománc,

      kerámia tanszak

    - Táncművészeti ágon: társastánc tanszak

    - Színművészeti-bábművészeti ágon: színjáték tanszak

 

A tanszakok a 2007/2008-as tanévben kiváló minősítést kaptak.

 

A képzés rendje:

 

A művészeti oktatásban a foglalkoztatás az általános iskolai kötelező órákon túl, déluráni órakeretben történik.

Alapfokú oktatás 6 + 4 évfolyamból áll:

                                                 alapfok: 1-6

                                                 továbbképző: 7-8

 

A képzések formája csoportos.

Az alapfok befejezésével a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint záróvizsgát tehetnek tanulóink.

 

A szülőknek, osztálytársaknak évente két alkalommal minden gyermek bemutatja, a félévi és év végi beszámolók alkalmával, hogy hogyan sajátította el az itt tanultakat.