Művészetoktatás Az iskola a művészeti nevelés sajátos módszereivel olyan személyiségeket, kíván kibocsátani, akik a mindennapokban harmóniára törekszenek. Igényük van az önművelésre, önállóságról, öntevékenységről és magas fokú együttműködésről tesznek tanúbizonyságot. A kulturált viselkedés szabályait betartják, és igényük van arra, hogy másokkal is betartatják. A nevelésben nem választható szét az egyéni személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés, ezért a két területet egységben látjuk, és a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok is ezt a szemléletet tükrözik. Ennek a törekvésnek az a célja, hogy a közös művészeti élmény is az öröm forrása legyen, hogy a közös élmények erősítsék személyiségüket. Az intézmény tanszaki kínálata (főtárgyak szerint): - Képző- és iparművészeti ágon: képzőművészeti, festészet, fotó-videó, tűzzománc, kerámia tanszak - Táncművészeti ágon: társastánc tanszak - Színművészeti-bábművészeti ágon: színjáték tanszak A tanszakok a 2007/2008-as tanévben kiváló minősítést kaptak. A képzés rendje: A művészeti oktatásban a foglalkoztatás az általános iskolai kötelező órákon túl, déluráni órakeretben történik. Alapfokú oktatás 6 + 4 évfolyamból áll: alapfok: 1-6 továbbképző: 7-8 A képzések formája csoportos. Az alapfok befejezésével a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint záróvizsgát tehetnek tanulóink. A szülőknek, osztálytársaknak évente két alkalommal minden gyermek bemutatja, a félévi és év végi beszámolók alkalmával, hogy hogyan sajátította el az itt tanultakat.