Többcélú intézményünk, a Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda a város szívében, a templom szomszédságában helyezkedik el. A hatalmas területen elhelyezkedő épületegyüttes összesen 372 gyermeknek biztosít ideális környezetet és feltételeket a neveléshez és oktatáshoz a környék egyetlen református intézményeként. A főépület folyosójának falán található a munkatársi közösség, az idejáró gyermekek és szüleik mottója: „Gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok” ( Bírák könyve 18.6. )Valóban ezt tapasztalhatjuk meg nap, mint nap, munkánk során az Úrba vetett bizalom és hit vezérel. Fontosnak tartjuk, hogy a történelmi egyházakhoz tartozó szülők fogadalmukhoz híven ne csak hitben nevelhessék, hanem hitben neveltethessék gyermekeiket.

Az óvoda, iskola és a művészetoktatás szerves egységet alkot. Jelenleg az óvodánkban 4 csoport működik, 100 kisgyermek jár hozzánk Tiszafüredről és a környező településekről. A világos , tágas csoportszobákkal, esztétikus öltözőkkel, a jó levegőjű, külső zajoktól kertekkel elzárt udvari játszótérrel a város legjobban felszerelt és legszebb óvodája vagyunk A művészeti nevelésre különös gondot fordítunk, óvodánk a művészetek előszobája is. Ovigaléria kiállításokon, ovi hangversenyeken, néptánc foglalkozásokon fedezzük fel és mutatjuk meg a zene, a mozgás, a képző-és iparművészet értékeit. Mindamellett, hogy legfontosabb tevékenységünk a játék, az idejáró kisgyermekek többféle elfoglaltság közül választhatnak: népi játék, néptánc előkészítő foglalkozás, tehetséggondozó tornafoglalkozás, ovifoci, angol nyelvi előkészítő foglalkozás.

Egyedülállóan jól működik intézményünkben az óvoda-iskola átmenet programja. Nagycsoportosaink a leendő elsős tanítókkal hetente egyszer tehetséggondozó kreatív foglalkozáson vesznek részt, ezzel is megkönnyítve az iskolakezdést.

Iskolánkba az elmúlt tanévben 272 tanuló járt. Az új tanévben, a városban egyre csökkenő gyermeklétszám ellenére is 2 első osztályt tudunk indítani. Mind óvodánk, mind iskolánk a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközökkel felszerelt. Minden teremben van internet, projektor. Pályázati támogatásból megépült új épületszárnyunkban modern számítástechnika és természetismeret szaktanteremmel rendelkezünk. Bevezettük az életvezetési és mezőgazdasági ismereteket, kialakítottunk egy iskolakertet fóliával, gyümölcsössel, melyben gyermekeink örömmel tevékenykednek. A mindennapos testneveléshez ideális helyet biztosít a városban is egyedülállóan nagyméretű és jól felszerelt tornatermünk. Az iskolaudvaron 2 focipálya és egy nagy frissen felújított játszótér áll a gyerekek rendelkezésére. Pedagógusaink a gyermekek nevelése, oktatása során szem előtt tartják az egyéni törődést, odafigyelést. A tananyag és a módszerek kiválasztásánál figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a korszerű követelményeket. Ennek szellemében ösztönözzük az önálló gondolkodás és a kezdeményezőkészség kialakulását. A hagyományos oktatási formák mellett kooperatív tanulási technikákat is alkalmazunk, valamint  bevezettük a komplex instrukciós programot , ami a gyerekek szociális –és egyéb kompetenciáit fejleszti.

Intézményünkben 2 művészeti ágban folyik az alapfokú művészetoktatás: képző-és iparművészeti ágon kerámia, tűzzománc és festészet tanszakra, táncművészeti ágon társastánc tanszakra járnak tanulóink. A művészeti nevelés keretein belül megtapasztalják annak jótékony érzelmi és esztétikai hatását. Mindemellett örömet és sikerélményt nyújt és hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A kiemelten tehetséges gyerekekre külön gondot fordítunk.

 

Egyházközség

 

Iskola

 

Óvoda

Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, a versenyeken való részvételt. Hagyományteremtő céllal iskolánk az elmúlt tanévben először rendezte meg a Tiszántúli Református Általános Iskolák I. matematika és angol csapatversenyét, melyen 10 iskola összesen 120 tanulója mérte össze a tudását. Tanulóink rendszeresen járnak országos, megyei, városi versenyekre, és szervezünk számukra többféle háziversenyt is. Vers-és prózamondó, bibliaismereti, bibliatörténeti, mesemondó, szép olvasó, informatika és egyéb szaktárgyi versenyeken vesznek részt és érnek el szép eredményeket. A levelezős versenyek is egyre népszerűbbek. ( Kis vakond, Böngész, Mozaik)) Országos Diákfoci Versenyen lányaink 6., a fiúk 7. helyezést értek el. Lányok közül a legjobb góllövő címet is mi hoztuk el.

A családokkal, szülőkkel szoros és jó kapcsolatot ápolunk. Ők is tevékeny, aktív részesei életünknek. Közös erővel arra törekszünk, hogy gyermekeinknek áldott, szeretetben gazdag óvodás és iskolás éveket biztosítsunk intézményünkben.