Alapító okirat
 Működési engedély
 Házirend
 Közzétételi lista
Szervezeti és Működési szabályzat
 Pedagógiai Program
Nyilvántartásba vételi határozat
 Iskolatej
Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata
 Magántanulói jogviszony létesítésének és tanulói jogviszony szüneteltetésének szabályzata
Étkezési térítési díj szabályzat
KIR STAT 2018